Missie en visie

Onze visie is dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle en veilige omgeving.

IMBA zet zich in voor kinderen en jongeren zonder ouderlijke zorg of die het risico lopen deze te verliezen, op het platteland van Zimbabwe en Malawi. 

Onze missie is tweeledig:

  • Familiebehoud: Het voorkomen van onnodige kind-gezin scheiding;
  • Het versterken van een continuüm aan alternatieve familiegerichte zorg voor kinderen, die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. In het bijzonder verwantschaps- en pleegzorg.

IMBA is een ontwikkelingsorganisatie die ernaar streeft om een structurele en blijvende positieve verbetering teweeg te brengen in het bestaan van de meest kwetsbare kinderen en hun families op het platteland van Zimbabwe en Malawi. IMBA wil ze een gezonde start in het leven geven door ze de handvatten aan te reiken om zelf te voorzien in hun basisbehoefte. Dit doen wij door middel van het opzetten van inkomensgenererende activiteiten (zoals een groentetuin, kippen- of geitenproject), ouderschapstrainingen en life skills educatie.

Voortbouwend op de bestaande lokale kennisstructuren, reikt IMBA hen de vaardigheden aan die deze kinderen en hun families in staat stellen om blijvende verbeteringen te bereiken in hun levensstituaties. IMBA’s ultieme doel is om een veilige en kindvriendelijke omgeving te creëren voor de bescherming, ontwikkeling en participatie van de meest kwetsbare kinderen op het platteland van Zimbabwe en Malawi. 

In de jaren sinds 2004 hebben we veel triomfen en successen geboekt. In dit tweede decennium van onze bijdrage gaan we door met het versterken van de impact van onze activiteiten.

Steun ons

Met jouw steun helpen wij de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen in Zimbabwe en Malawi


© Copyright 2021 IMBA International. Webdesign door: IJzersterk Producties.